یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

شهرک‌نشینان صهیونیست امروز پنجشنبه بار دیگر با چراغ سبز نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی یورش بردند.

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی
شهرک‌نشینان صهیونیست امروز پنجشنبه بار دیگر با چراغ سبز نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی یورش بردند.