گروه سازهای ایرانی بنیادرودکی کنسرت می‌دهد/اتفاق خوب در سکوت خبری

گروه سازهای ایرانی بنیاد فرهنگی هنری رودکی که طی روزهای گذشته جزییاتی از نحوه تشکیل آن در این مجموعه دولتی منتشر نشده بود، طی روزهای آینده کنسرتی را برگزار خواهد کرد.

گروه سازهای ایرانی بنیادرودکی کنسرت می‌دهد/اتفاق خوب در سکوت خبری
گروه سازهای ایرانی بنیاد فرهنگی هنری رودکی که طی روزهای گذشته جزییاتی از نحوه تشکیل آن در این مجموعه دولتی منتشر نشده بود، طی روزهای آینده کنسرتی را برگزار خواهد کرد.