کوچک ترین حیوانات جهان

معرفی تعدادی از کوچکترین حیوانات و جانداران جهان

اختاپوس wolfi
1 / 7

1. اختاپوس wolfi

کوچکنرین اختاپوس دنیا به طور دقیق در سال 1913 برای اولین بار دیده و ثبت شد. این اختاپوس وزنی کمتر از یک گرم دارد و اندازه آن در بیشترین حالت به 1.5 سانتی متر می رسد و این بدین معنی است که به راحتی می تواند به انگشتان دست بچسبد. محل زندگی آن در اعماق اقیانوس آرام است و زندگی بی دردسر را تجربه می کند

بعدی