کرونا ترکیب منصوریان را زیر و رو کرد

ابتلای چند بازیکن تیم آلومینیوم اراک به ویروس کرونا، ترکیب تیم علیرضا منصوریان را تغییر می‌دهد.

کرونا ترکیب منصوریان را زیر و رو کرد
ابتلای چند بازیکن تیم آلومینیوم اراک به ویروس کرونا، ترکیب تیم علیرضا منصوریان را تغییر می‌دهد.