پیگیری حل مشکل پتروشیمی‌ها درباره نرخ خوراک در کمیسیون صنایع مجلس

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در خواست پتروشیمی ها درباره اصلاح نرخ خوراک را از طریق ریاست مجلس پیگیری می کنیم؛ هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل شود.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  16
پیگیری حل مشکل پتروشیمی‌ها درباره نرخ خوراک در کمیسیون صنایع مجلس
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در خواست پتروشیمی ها درباره اصلاح نرخ خوراک را از طریق ریاست مجلس پیگیری می کنیم؛ هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل شود.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow