واکنش منتقدین به بازی Deathloop

ساعاتی پیش میانگین نمرات بازی Deathloop منتشر شد و شاهد عملکرد بسیار خوب ساخته جدید استودیو آرکین هستیم.

واکنش منتقدین به بازی Deathloop
واکنش منتقدین به بازی Deathloop

ساعاتی پیش میانگین نمرات بازی Deathloop منتشر شد و شاهد عملکرد بسیار خوب ساخته جدید استودیو آرکین هستیم.