واکنش دختربچه به بچه جدید

مثل اینکه این دختر کوچولو نمیخواد داداش یا خواهر دار بشه !!!!!!!!!!