«هذیان دو (٣) نفره» نمایشنامه خوانی می‌شود

«هذیان دو (٣) نفره» به کارگردانی رضا امیری نائینی و تهیه کنندگی محمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود.

«هذیان دو (٣) نفره» نمایشنامه خوانی می‌شود
«هذیان دو (٣) نفره» به کارگردانی رضا امیری نائینی و تهیه کنندگی محمدصادق سیادت نمایشنامه خوانی می شود.