نکونام و عفتی قهرمانان هفته اول لیگ تفنگ شدند

در پایان هفته اول لیگ برتر تفنگ امیرمحمد نکونام در رده نخست قرار گرفت.

نکونام و عفتی قهرمانان هفته اول لیگ تفنگ شدند
در پایان هفته اول لیگ برتر تفنگ امیرمحمد نکونام در رده نخست قرار گرفت.