ناکامی تلخ بارسا در فینال لیگ قهرمانان فوتسال

بارسا با شکست از اسپورتینگ لیسبون نتوانست قهرمان چمپیونزلیگ فوتسال شود.

ناکامی تلخ بارسا در فینال لیگ قهرمانان فوتسال
بارسا با شکست از اسپورتینگ لیسبون نتوانست قهرمان چمپیونزلیگ فوتسال شود.