میهمانی بارسایی ها در خانه مسی دردسرساز شد

لالیگا رسما در مورد میهمانی شب گذشته بازیکنان بارسا در خانه لیونل مسی تشکیل پرونده داد.

میهمانی بارسایی ها در خانه مسی دردسرساز شد
لالیگا رسما در مورد میهمانی شب گذشته بازیکنان بارسا در خانه لیونل مسی تشکیل پرونده داد.