«موش» نگاهی جهان‌شمول به سیاست دارد/ اولین اجرای نمایشنامه فُرسی

آرمان شیرالی کارگردان نمایش «موش» درباره ویژگی‌ها و دلایل اجرای این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه داد.

«موش» نگاهی جهان‌شمول به سیاست دارد/ اولین اجرای نمایشنامه فُرسی
آرمان شیرالی کارگردان نمایش «موش» درباره ویژگی‌ها و دلایل اجرای این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه داد.