معرفی برترین‌ فیلمنامه‌های یک بخش مسابقه کانون پرورش فکری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسامی برگزیدگان بخش «سینمایی بلند» مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان را اعلام کرد.

معرفی برترین‌ فیلمنامه‌های یک بخش مسابقه کانون پرورش فکری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسامی برگزیدگان بخش «سینمایی بلند» مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان را اعلام کرد.