مصدومیت مدافع استقلال به خیر گذشت

مدافع استقلال در دیدار با پیکان دچار مصدومیت شد اما این آسیب دیدگی جدی نیست.

مدافع استقلال در دیدار با پیکان دچار مصدومیت شد اما این آسیب دیدگی جدی نیست.