مزایای عضویت ایران در شانگهای در تاریخ باقی می‌ماند

رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی و همگرایی را مبنای سیاست خارجی خود قرار داده است و آن را مسیر مطلوب برای تحقق صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند.

Jul 4, 2023 - 23:43
 0  18
مزایای عضویت ایران در شانگهای در تاریخ باقی می‌ماند
رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی و همگرایی را مبنای سیاست خارجی خود قرار داده است و آن را مسیر مطلوب برای تحقق صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow