مزایای تصحیح الکترونیک و دشواری عجیب سؤالات امتحانات نهایی

به گفته برخی معلمان، تصحیح الکترونیک اوراق امتحانات نهایی اگر چه فرآیند اعلام نمرات را طولانی کرد، اما به دلیل مزیت‌هایی که دارد باعث ایجاد شفافیت و کاهش خطا شده است؛ با این حال دشواری سؤالات امتحانات نهایی امسال جای نقد و بررسی بسیار دارد.

Jul 5, 2023 - 13:47
 0  23
مزایای تصحیح الکترونیک و دشواری عجیب سؤالات امتحانات نهایی
به گفته برخی معلمان، تصحیح الکترونیک اوراق امتحانات نهایی اگر چه فرآیند اعلام نمرات را طولانی کرد، اما به دلیل مزیت‌هایی که دارد باعث ایجاد شفافیت و کاهش خطا شده است؛ با این حال دشواری سؤالات امتحانات نهایی امسال جای نقد و بررسی بسیار دارد.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow