مروری بر یک بازی دوسربرد/ مجیدی –کمالوند؛ یک همکاری و جدایی پیچیده!

خبر جدایی فراز کمالوند از نیمکت استقلال آن قدر تعجب برانگیز نبود که خبر ملحق شدنش به این نیمکت و اعلام دوستی سی ساله‌اش با فرهاد مجیدی!

مروری بر یک بازی دوسربرد/ مجیدی –کمالوند؛ یک همکاری و جدایی پیچیده!
خبر جدایی فراز کمالوند از نیمکت استقلال آن قدر تعجب برانگیز نبود که خبر ملحق شدنش به این نیمکت و اعلام دوستی سی ساله‌اش با فرهاد مجیدی!