مردم، قربانیان تیراندازی در بهشت آمریکایی

مردم آمریکا حدود نیمی از اسلحه‌های دنیا را در اختیار دارند، با این وجود ناامنی جز اصلی‌ترین معضلات خانواده‌های آمریکایی است. تا ماه ژوئن سال جاری، ۸ هزار نفر در تیراندازی‌ها کشته شده‌اند.

مردم، قربانیان تیراندازی در بهشت آمریکایی
مردم آمریکا حدود نیمی از اسلحه‌های دنیا را در اختیار دارند، با این وجود ناامنی جز اصلی‌ترین معضلات خانواده‌های آمریکایی است. تا ماه ژوئن سال جاری، ۸ هزار نفر در تیراندازی‌ها کشته شده‌اند.