مراکز اسقاط نباید از برندگان طرح جایگزینی، وکالت نامه بگیرند

آن دسته از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده که برای تحویل خودرو فرسوده خود به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند، نیازی به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  22
مراکز اسقاط نباید از برندگان طرح جایگزینی، وکالت نامه بگیرند
آن دسته از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده که برای تحویل خودرو فرسوده خود به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند، نیازی به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow