مدیرعامل سابق پرسپولیس کرونا گرفت/ گرشاسبی در بیمارستان بستری شد

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس به کرونا مبتلا شد و در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده است.

مدیرعامل سابق پرسپولیس کرونا گرفت/ گرشاسبی در بیمارستان بستری شد
مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس به کرونا مبتلا شد و در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده است.