متخصص اعصاب و روان

مطب در تهران- شریعتی آگهی پیشتازاستخدام ۲ نفر کد آگهی: ۴۴۱۳۳۵ اطلاعات شغل: نوع همکاری:  تمام‌وقت – پاره‌وقت مدرک تحصیلی مورد نیاز:  دکترا متن کامل آگهی: مطب روانپزشکی جهت تکمیل کادر پزشکی خود نیاز دو نفر متخصص یا فوق تخصص اعصاب و روان با پروانه تهران در محدوده مترو شریعتی دارد لینک آگهی

متخصص اعصاب و روان
مطب در تهران- شریعتی آگهی پیشتازاستخدام ۲ نفر کد آگهی: ۴۴۱۳۳۵ اطلاعات شغل: نوع همکاری:  تمام‌وقت – پاره‌وقت مدرک تحصیلی مورد نیاز:  دکترا متن کامل آگهی: مطب روانپزشکی جهت تکمیل کادر پزشکی خود نیاز دو نفر متخصص یا فوق تخصص اعصاب و روان با پروانه تهران در محدوده مترو شریعتی دارد لینک آگهی