لزوم توجه به پیوست‌های ایمنی ومحیط زیستی برنامه‌های پنجساله توسعه

سالاری گفت: ضرورت دارد مقدار دستیابی به اهداف این پیوست‌ها در برنامه‌های آینده به‌دقت بررسی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در این حوزه، با بررسی شاخص‌های مختلف پایش شود.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  23
لزوم توجه به پیوست‌های ایمنی ومحیط زیستی برنامه‌های پنجساله توسعه
سالاری گفت: ضرورت دارد مقدار دستیابی به اهداف این پیوست‌ها در برنامه‌های آینده به‌دقت بررسی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در این حوزه، با بررسی شاخص‌های مختلف پایش شود.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow