لزوم تسهیل گری دولت‌ها در تکمیل کریدور شمال- جنوب

معاون مشاور امنیت ملی جمهوری هند بر نقش دولت‌ها درتسهیل‌گری کریدور شمال- جنوب تاکید وگفت: دولت‌ها تلاش خود را افزایش دهند تا بخش های خصوصی بتوانند در کشورهای مختلف با یکدیگر ارتباط بگیرند.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  22
لزوم تسهیل گری دولت‌ها در تکمیل کریدور شمال- جنوب
معاون مشاور امنیت ملی جمهوری هند بر نقش دولت‌ها درتسهیل‌گری کریدور شمال- جنوب تاکید وگفت: دولت‌ها تلاش خود را افزایش دهند تا بخش های خصوصی بتوانند در کشورهای مختلف با یکدیگر ارتباط بگیرند.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow