قیمت نفت خام افت کرد/ برنت ۶۶ دلاری شد

قیمت نفت خام در معاملات امروز دوشنبه، تحت تاثیر نگرانی جهانی از وضعیت بحران کرونا در هند و احتمال کاهش تقاضای نفت، افت کرد.

قیمت نفت خام افت کرد/ برنت ۶۶ دلاری شد
قیمت نفت خام در معاملات امروز دوشنبه، تحت تاثیر نگرانی جهانی از وضعیت بحران کرونا در هند و احتمال کاهش تقاضای نفت، افت کرد.