فهرست بازیکنان اروگوئه برای کوپا آمه‌ریکا

فهرست بازیکنان تیم های اروگوئه برای حضور در رقابت های کوپا آمه‌ریکا اعلام شد.

فهرست بازیکنان اروگوئه برای کوپا آمه‌ریکا
فهرست بازیکنان تیم های اروگوئه برای حضور در رقابت های کوپا آمه‌ریکا اعلام شد.