علی قمصری برای «همزاد دل» نواخت/ عاشقانه‌هایی از امیرهوشنگ ابتهاج

آلبوم «همزاد دل» به آهنگسازی علی قمصری و خوانندگی پویان کاظمیان به عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی متتشر شده در سال ۱۴۰۰ پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

علی قمصری برای «همزاد دل» نواخت/ عاشقانه‌هایی از امیرهوشنگ ابتهاج
آلبوم «همزاد دل» به آهنگسازی علی قمصری و خوانندگی پویان کاظمیان به عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی متتشر شده در سال ۱۴۰۰ پیش روی مخاطبان قرار گرفت.