عضویت در شانگهای نتیجه دکترین دولت سیزدهم بود/ گام بعدی بریکس است

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: عضویت کامل در شانگهای با موفقیت نهایی شد و گام بعدی بریکس است.‌

Jul 4, 2023 - 23:43
 0  19
عضویت در شانگهای نتیجه دکترین دولت سیزدهم بود/ گام بعدی بریکس است
معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: عضویت کامل در شانگهای با موفقیت نهایی شد و گام بعدی بریکس است.‌

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow