عضویت در سازمان شانگهای گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر است

وزیر امور خارجه گفت: عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر و تقویت سیاست همسایگی است.

Jul 4, 2023 - 23:43
 0  16
عضویت در سازمان شانگهای گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر است
وزیر امور خارجه گفت: عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر و تقویت سیاست همسایگی است.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow