عضویت ایران در شانگهای بدون FATF

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای برای کشور ظرفیت اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.

Jul 4, 2023 - 23:43
 0  22
عضویت ایران در شانگهای بدون FATF
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای برای کشور ظرفیت اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow