طرح/ غدیر عید بیعت

طرح/ غدیر عید بیعت / نحنُ شیعَتُکُم یا اَمیراَلمومِنین

Jul 5, 2023 - 22:25
 0  20
طرح/ غدیر عید بیعت
طرح/ غدیر عید بیعت / نحنُ شیعَتُکُم یا اَمیراَلمومِنین

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow