شما یک قهرمان یا یک شرور هستید؟

آیا شما اون فردی هستید که دنیا رو نجات میده یا اونی هستید که دنیا رو نابود میکنه. تست قهرمان یا شرور به شما جواب این سوال رو میگه

1. خودتان را چگونه توصیف می کنید؟

خودتان را چگونه توصیف می کنید؟
واسم مهمه
خیلی واسم مهمه خیلی
معمولی واسم پیش میاد بهش فکر کنم
بعضی اوقات خیلی کم
اصلا

2. بهترین گزینه برای اضافه کردن بر روی یک پیتزا چیست؟

بهترین گزینه برای اضافه کردن بر روی یک پیتزا چیست؟
قوی و قدرتمند هستم
به صورت نامنظمی منظم هستم
با کلاس هستم

3. بین منبع پول نامحدود و یا خوشحالی نامحدود کدام را انتخاب می کنید؟

بین منبع پول نامحدود و یا خوشحالی نامحدود کدام را انتخاب می کنید؟
زیتون
آناناس
ماهی

4. آیا با چراغ روشن می خوابید؟

آیا با چراغ روشن می خوابید؟
هر دوتاشون به اندازه هم مهم هستند
من خوشحالی و آرامش را انتخاب میکنم
من پول رو انتخاب میکنم

5. روز تولد عشق شما نزدیک است و او عاشق شکلات است. کدام نوع شکلات را میخرید؟

روز تولد عشق شما نزدیک است و او عاشق شکلات است. کدام نوع شکلات را میخرید؟
من در شب و بدون چراغ روشن میخوابم
من در طول روز میخوابم
من با چراغ نور شب میخوابم

6. تابلو پارک میگه که وارد چمن نشوید. اما خیلی سریع تر میتونی از چمن رد شی و به مقصد برسی. چی کار میکنی؟

تابلو پارک میگه که وارد چمن نشوید. اما خیلی سریع تر میتونی از چمن رد شی و به مقصد برسی. چی کار میکنی؟
هر شکلاتی باشه خوبه. فقط زیاد باشه
شکلات با مغز توت فرنگی
شکلات با مغز توت فرنگی

7. شما در بحثی هستید که میدانید حق با شما است. اما طرف مقابل حرف شما رو باور نمیکنه. چه کار میکنید؟

شما در بحثی هستید که میدانید حق با شما است. اما طرف مقابل حرف شما رو باور نمیکنه. چه کار میکنید؟
دور و ور رو نگاه میکنم اگه کسی نبود از رو چمن رد میشم
از رو چمن رد میشم
من در راه ادامه میدم

8. یک حرفه را انتخاب کنید؟

یک حرفه را انتخاب کنید؟
این اتفاق نمیوفته. کسی با من بحث نمیکنه چون همه میدونن من همیشه درست میگم
جواب سوال رو گوگل میکنم و گوشیمو میگیرم جلوش تا بفهمه اشتباه میکنه
بیخیالش میشم. من درست میگم و نیاز به تائید کسی ندارم

9. کدام گزینه با ارزش ترین در زندگی شما است؟

کدام گزینه با ارزش ترین در زندگی شما است؟
وکیل
معلم
دکتر

10. شما از چه چیزی بیشتر میترسید؟

شما از چه چیزی بیشتر میترسید؟
عشقم
دوستی هایم
اهداف شخصی ام