شما یک قهرمان یا یک شرور هستید؟

آیا شما اون فردی هستید که دنیا رو نجات میده یا اونی هستید که دنیا رو نابود میکنه. تست قهرمان یا شرور به شما جواب این سوال رو میگه

1. خودتان را چگونه توصیف می کنید؟

خودتان را چگونه توصیف می کنید؟
قوی و قدرتمند هستم
به صورت نامنظمی منظم هستم
با کلاس هستم

2. بهترین گزینه برای اضافه کردن بر روی یک پیتزا چیست؟

بهترین گزینه برای اضافه کردن بر روی یک پیتزا چیست؟
زیتون
آناناس
ماهی

3. بین منبع پول نامحدود و یا خوشحالی نامحدود کدام را انتخاب می کنید؟

بین منبع پول نامحدود و یا خوشحالی نامحدود کدام را انتخاب می کنید؟
هر دوتاشون به اندازه هم مهم هستند
من خوشحالی و آرامش را انتخاب میکنم
من پول رو انتخاب میکنم

4. آیا با چراغ روشن می خوابید؟

آیا با چراغ روشن می خوابید؟
من در شب و بدون چراغ روشن میخوابم
من در طول روز میخوابم
من با چراغ نور شب میخوابم

5. روز تولد عشق شما نزدیک است و او عاشق شکلات است. کدام نوع شکلات را میخرید؟

روز تولد عشق شما نزدیک است و او عاشق شکلات است. کدام نوع شکلات را میخرید؟
هر شکلاتی باشه خوبه. فقط زیاد باشه
شکلات با مغز توت فرنگی
شکلات با مغز توت فرنگی

6. تابلو پارک میگه که وارد چمن نشوید. اما خیلی سریع تر میتونی از چمن رد شی و به مقصد برسی. چی کار میکنی؟

تابلو پارک میگه که وارد چمن نشوید. اما خیلی سریع تر میتونی از چمن رد شی و به مقصد برسی. چی کار میکنی؟
دور و ور رو نگاه میکنم اگه کسی نبود از رو چمن رد میشم
از رو چمن رد میشم
من در راه ادامه میدم

7. شما در بحثی هستید که میدانید حق با شما است. اما طرف مقابل حرف شما رو باور نمیکنه. چه کار میکنید؟

شما در بحثی هستید که میدانید حق با شما است. اما طرف مقابل حرف شما رو باور نمیکنه. چه کار میکنید؟
این اتفاق نمیوفته. کسی با من بحث نمیکنه چون همه میدونن من همیشه درست میگم
جواب سوال رو گوگل میکنم و گوشیمو میگیرم جلوش تا بفهمه اشتباه میکنه
بیخیالش میشم. من درست میگم و نیاز به تائید کسی ندارم

8. یک حرفه را انتخاب کنید؟

یک حرفه را انتخاب کنید؟
وکیل
معلم
دکتر

9. کدام گزینه با ارزش ترین در زندگی شما است؟

کدام گزینه با ارزش ترین در زندگی شما است؟
عشقم
دوستی هایم
اهداف شخصی ام

10. شما از چه چیزی بیشتر میترسید؟

شما از چه چیزی بیشتر میترسید؟
بی قدرت بودن
شکست خوردن در زندگی
نامحبوب بودن