سندی از تروریست بودن شاکیان حمید نوری در دادگاه سوئد

مجید نوری که پدرش (حمید نوری) با شکایت سازمان منافقین در دادگاه بدوی سوئد به حبس ابد محکوم شده است، سندی را بازنشر کرده که در آن تروریست بودن شاکیان پدرش اثبات می‌شود.

Jul 5, 2023 - 13:47
 0  20
سندی از تروریست بودن شاکیان حمید نوری در دادگاه سوئد
مجید نوری که پدرش (حمید نوری) با شکایت سازمان منافقین در دادگاه بدوی سوئد به حبس ابد محکوم شده است، سندی را بازنشر کرده که در آن تروریست بودن شاکیان پدرش اثبات می‌شود.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow