سرخیو آگوئرو؛ شاید در مقابل استقلال و تراکتور!

گزارش رسانه‌های سعودی از پیشنهاد یک تیم بزرگ سعودی به سرخیو آگوئرو خبر می‌دهند.

سرخیو آگوئرو؛ شاید در مقابل استقلال و تراکتور!
گزارش رسانه‌های سعودی از پیشنهاد یک تیم بزرگ سعودی به سرخیو آگوئرو خبر می‌دهند.