زمان اکران موزیکال رولد دال تعیین شد/ دومین «ماتیلدا» در سینما

فیلم اقتباسی موزیکال از رمان رولد دال سال آینده اکران می‌شود.

زمان اکران موزیکال رولد دال تعیین شد/ دومین «ماتیلدا» در سینما
فیلم اقتباسی موزیکال از رمان رولد دال سال آینده اکران می‌شود.