روسیه سیاست دلارزدایی را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا افزایش می‌دهد

روسیه سیاست دلارزدایی را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا افزایش می‌دهد