رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی به کمک دستگاه قضا

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری دستگاه قوا هستیم.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  25
رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی به کمک دستگاه قضا
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری دستگاه قوا هستیم.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow