دهه هشتادی ها فقط آن 3 دقیقه را دیده اند!/ داستان از دست رفتن ستاره سوم استقلال (عکس)

مهاجم استقلال در دهه هفتاد شمسی در سالگرد بازی با دالیان و جوبیلو ایواتا از شرایط خاصی گفت که مانع از رسیدن آبی ها به ستاره سوم شد.

دهه هشتادی ها فقط آن 3 دقیقه را دیده اند!/ داستان از دست رفتن ستاره سوم استقلال (عکس)
مهاجم استقلال در دهه هفتاد شمسی در سالگرد بازی با دالیان و جوبیلو ایواتا از شرایط خاصی گفت که مانع از رسیدن آبی ها به ستاره سوم شد.