در جلسه هیات عالی واگذاری چه گذشت؟

در جلسه هیات عالی واگذاری پیشنهاد تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری مطرح و مقرر شد در صورت لزوم در جلسات آینده، در دستور کار هیأت عالی واگذاری قرار گیرد.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  21
در جلسه هیات عالی واگذاری چه گذشت؟
در جلسه هیات عالی واگذاری پیشنهاد تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری مطرح و مقرر شد در صورت لزوم در جلسات آینده، در دستور کار هیأت عالی واگذاری قرار گیرد.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow