در آستانه بازی افتتاحیه؛/ معرفی میزبانان یورو 2020 (قسمت دوم)

با تصمیم یوفا، بازی های یورو 2020 در 11 شهر اروپایی برگزار خواهد شد.

در آستانه بازی افتتاحیه؛/ معرفی میزبانان یورو 2020 (قسمت دوم)
با تصمیم یوفا، بازی های یورو 2020 در 11 شهر اروپایی برگزار خواهد شد.