درخواست مشارکت ۱۳ کشور برای تسهیل تردد در کریدور شمال-جنوب

بذرپاش در نشست سه‌جانبه تسهیل روابط بیشتر میان کشورها و توسعه‌ی تجارت جهانی، آسان سازی تردد، توسعه شبکه حمل و نقل و به تبع آن توسعه گردشگری را از مهم‌ترین دستاوردهای کریدورشمال_جنوب دانست.

Jul 4, 2023 - 23:44
 0  22
درخواست مشارکت ۱۳ کشور برای تسهیل تردد در کریدور شمال-جنوب
بذرپاش در نشست سه‌جانبه تسهیل روابط بیشتر میان کشورها و توسعه‌ی تجارت جهانی، آسان سازی تردد، توسعه شبکه حمل و نقل و به تبع آن توسعه گردشگری را از مهم‌ترین دستاوردهای کریدورشمال_جنوب دانست.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow