خیانت همسر دردی فراتر از درد

تمثیل یک خیانت به‌عنوان یک تمثیل، خیانت را می‌توان نوعی عمل جراحی دانست که تمام قلمروهای زندگی فرد را به صورت کاملا ناگهانی و به یکباره تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد. ریشه های اصلی خیانت همسر را باید در شرایط امید و آرزوهای زمان ازدواج از یک سو و مشکلات جاری در روند [...] نوشته خیانت همسر دردی فراتر از درد اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

خیانت همسر دردی فراتر از درد

تمثیل یک خیانت به‌عنوان یک تمثیل، خیانت را می‌توان نوعی عمل جراحی دانست که تمام قلمروهای زندگی فرد را به صورت کاملا ناگهانی و به یکباره تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد. ریشه های اصلی خیانت همسر را باید در شرایط امید و آرزوهای زمان ازدواج از یک سو و مشکلات جاری در روند [...]

نوشته خیانت همسر دردی فراتر از درد اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.