حقوقی‌ها 96 درصد سهام عدالت سیستانی‌ها را خریدند

حقوقی‌ها 96 درصد سهام عدالت سیستانی‌ها را خریدند