تمجید از وینگر جوان سیتی؛/ گواردیولا: تورس در سیتی مرد شد

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، ضمن تمجید از فرن تورس، ستاره جوان سیتیزن ها، گفت که او توانایی تحمل طبیعت جنگنده و فیزیکی لیگ برتر را دارد.

تمجید از وینگر جوان سیتی؛/ گواردیولا: تورس در سیتی مرد شد
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، ضمن تمجید از فرن تورس، ستاره جوان سیتیزن ها، گفت که او توانایی تحمل طبیعت جنگنده و فیزیکی لیگ برتر را دارد.