تصویرسازی/ بهشتی یک ملت بود برای ملت ما...

شهید بهشتی: هر جا بهتر از خودتان دیدید، او را بیاورید به جای خودتان، این است تبلیغ عالی راه‌تان و آرمان‌تان و تشکلیلات‌تان

Jul 5, 2023 - 22:25
 0  28
تصویرسازی/ بهشتی یک ملت بود برای ملت ما...
شهید بهشتی: هر جا بهتر از خودتان دیدید، او را بیاورید به جای خودتان، این است تبلیغ عالی راه‌تان و آرمان‌تان و تشکلیلات‌تان

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow