تصویربرداری فصل سوم «روزگار جوانی» از ۸۰ درصد گذشت/ آغاز تدوین

تصویربرداری فصل سوم سریال «روزگار جوانی» به تهیه کنندگی سپهر محمدی و کارگردانی اصغر توسلی از مرز ۸۰ درصد گذشت و همزمان تدوین این سریال نیز آغاز شد.

تصویربرداری فصل سوم «روزگار جوانی» از ۸۰ درصد گذشت/ آغاز تدوین
تصویربرداری فصل سوم سریال «روزگار جوانی» به تهیه کنندگی سپهر محمدی و کارگردانی اصغر توسلی از مرز ۸۰ درصد گذشت و همزمان تدوین این سریال نیز آغاز شد.