تست هوش تصویری با جواب

سلام دوست عزیز. خوشحالم که اینجا هستید. خیلی خوشحالم میکنی آخر این تست نظرت رو بگی. مرسی . لطفا پس از اتمام انجام مراحل تست هوش تصویری با جواب ، دکمه ارسال را بزنید تا نتیجه ارسال شود. لازم به ذکر است که نتایج سوالات گزینه ای تست هوش تصویری با جواب بعد از انتخاب گزینه، مشخص می شود.

1. کدام اسکوتر زودتر به پمپ بنزین می رسد؟

2. کدام خط طول بیشتری دارد؟

A
B
C
D

3. کدام لیوان زودتر از همه پر می شود؟

A
B
مساوی هستند

4. در عکس های پایین، کدام دو شماره با هم یکسان هستند؟

1
2
3
4
5
6
7

5. در پروسه پایین کدام گزینه تصویر بعدی خواهد بود؟

2 و 3
2 و 4
5 و 9
3 و 7
6 و 8

6. در تصویر پایین چند صورت وجود دارد؟

1
2
3
4

7. در تصویر پایین چند المان هست که در آن زمان وجود نداشت؟

5
6
7
8

8. جواب این معادله چند می شود؟

5
6
7
8

9. در تصویر پایین چند دست وجود دارد؟

50
55
60
65
70
75

10. در تصویر پایین چند سوراخ وجود دارد؟

12
13
14
15
16

11. ایراد این تصویر چیست؟

3
6
10

12. کدام سایه برای این پرنده می باشد؟

ترتیب
رنگ

13. کدام گزینه نمای بالایی این برج سمت چپ تصویر می باشد؟

1
2
3
4
5
6

14. کدام تصویر سایه صحیح این پرنده می باشد؟

A
B
C
D

15. کدام تصویر نمای عمود این تصویر 3 بعدی می باشد؟ به جهت فلش دقت کنید

A
B
C
D

16. چند تعداد از این شکلک در تصویر وجود دارد؟

A
B
C
D

17. چند تعداد حیوان در تصویر وجود دارد؟

11
12
13
14
15
16

18. آیا با توپ های پایین می توان به عدد 30 رسید؟

4
5
6
7
8
9

19. جواب معادله زیر چند می شود؟

بلی
خیر

20. در تصویر زیر چند نوع حیوان وجود دارد؟

16
22
48

21. کدام گزینه جواب صحیح برای معادله است؟

1
2
3

22. کدام ساعت دارای اشتباه می باشد؟

a
b
c
d
e
f

23. کدام گزینه دارای اشتباه می باشد؟

A
B
C
D

24. با توجه به تصویر کدام تانکر زودتر پر می شود؟ فرض بر این است که میزان آب ورودی و آب خروجی یکسان باشند و سرعت حرکت آب هم تغییر نکند.

A
B
C
D

25. چه تعداد توپ در تصویر وجود دارد؟

چه تعداد توپ در تصویر وجود دارد؟
2 و 3
3
3 و 4
4