ترافیک سنگین در جاده فیروزکوه/تردد پرحجم خودرو در محورهای پردیس و کندوان‌

ترافیک سنگین در جاده فیروزکوه/تردد پرحجم خودرو در محورهای پردیس و کندوان‌