تحلیل یک داستان از آیزاک باشویس در رادیو نمایش

تازه‌ترین برنامه رادیویی «هزارتوی داستان» رادیو نمایش به بررسی داستان «وانویلدکاوا» اثر آیزاک باشویس نویسنده لهستانی تبار آمریکایی می‌پردازد.

تحلیل یک داستان از آیزاک باشویس در رادیو نمایش
تازه‌ترین برنامه رادیویی «هزارتوی داستان» رادیو نمایش به بررسی داستان «وانویلدکاوا» اثر آیزاک باشویس نویسنده لهستانی تبار آمریکایی می‌پردازد.