تحریم‌های نامشروع علیه ایران حفاظت از محیط زیست را در تنگنا قرار داده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تحمیل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در جهت حفاظت از محیط زیست در تنگنا قرار داده است.

Jul 5, 2023 - 13:47
 0  20
تحریم‌های نامشروع علیه ایران حفاظت از محیط زیست را در تنگنا قرار داده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تحمیل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در جهت حفاظت از محیط زیست در تنگنا قرار داده است.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow