تارتار و محک شاگردانش با مدعیان لیگ(عکس)

مهدی تارتار قصد دارد در تقابل با تیم های بزرگ لیگ برتر شاگردانش را محک بزند.

مهدی تارتار قصد دارد در تقابل با تیم های بزرگ لیگ برتر شاگردانش را محک بزند.